studenti / students

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

96 96 96 96 96 96 96

2006

78 96 96

2005

78 79 80 82 83 86 87 88 89 90 92 93 94 96 96 96 81 81 81 81

2004

49 70 71 72 73 74 75 50 76 77 81

2003

04-1 34 36 33 37 38 39 52 53 41 48

2002

26 29 31 28 30 32 42

2001

20-1 21 23 25 27

2000

15 16 17 18 19-1

1999

03 04-1 05 07 08 09 10 11 12 13

STUDENTI / STUDENTS

Bakaláři / Bacalary
1.ročník / 1st year : Štěpán Parma, Tomáš Komárek, Daniela Kociánová
2.ročník / 2nd year : Vendula Kolářová, Adam Hejduk
3.ročník / 3rd year : Stanislav Cibulka, Samuel Šrom, Markéta Šmerdová
4.ročník / 4th year : neobsazen

Magistři / Masters
5.ročník / 5th year : Tomáš Prokop, Zuzana Bartošová , Ondřej Bělica
6.ročník / 6th year : Filip Hauser, Kateřina Michálková, Anna Tomanová

Doktorandi / PhD students:


ABSOLVENTI / GRADUATES :
1998 - 1999 MgA. Václav Kyselka
1998 - 2000 MgA. Bohdan Jeřábek
1998 - 2000 MgA. Vladimír Novotný
1998 - 2001 MgA. Ladislav Jezbera
1998 - 2002 MgA. Marian Mar‘álek
2000 - 2003 MgA. Štěpán Hulc
1998 - 2004 BcA. Marek Fordinál (Slovensko)
2001 - 2003 MgA. Robert Vlasák
2001 - 2004 MgA. Andrea Štekrová
2003 - 2005 MgA. Martin Šmíd
2001 - 2006 MgA. Peter Demek (Slovensko)
2001 - 2006 MgA. Jan Krtička
1999 - 2006 MgA. Radek Nivnický
1998 - 2006 MgA. Pavla Zdražilová
1999 - 2007 MgA. Tomáš Skalík
2003 - 2007 BcA. Soňa Hubová
2005 - 2007 MgA. Štěpán Plátek
2002 - 2008 MgA. Soňa Samašová (Slovensko)
2002 - 2008 MgA. Viera Sobková
2004 - 2008 BcA. Vratislav Černý
2007 - 2009 MgA. Vojmír Křupka
2003 - 2009 MgA. Radka Pavelová
2004 – 2010 MgA. Pavla Kačírková
2004 – 2010 MgA. Ladislav Plíhal
2008 – 2010 MgA. Michaela Venclová
2007 – 2011 BcA. Kateřina Joselová
2007 – 2011 MgA. Oldřich Morys
2008 – 2012 BcA. Pavlína Komoňová
2006 – 2012 MgA. Jiří Schlosser
2006 – 2012 MgA. Lenka Votavová
2009 – 2013 BcA. Petr Urválek
2011 – 2013 BcA. Veronika Přikrylová
2011 - 2014 MgA. Michal Orság
2008 - 2014 MgA. Matěj Řízek
2012 - 2014 MgA. Branka Uljarevic´ (Černá Hora)

STÁŽE / RESIDENCY :
2000 Pavla Zdražilová, Ecole Supérieure d'Arts de Lorient, Francie
2000 Marian Mar‘álek, Ecole Supérieure d'Arts et de Design, Reims, Francie
2001 Pavla Zdražilová, Akademie Stuk Pieknych, Krakow, Polsko
2003 Peter Demek, Akademie Stuk Pieknych, Krakow, Polsko
2003 Mgr. Jan Krtička, Kent institute of Art & Design, Canterbury, Velká Británie
2003 BcA. Andrea Štekrová, E´cole Supérieure d´Arts de Lorient, Francie
2004 Mgr. Jan Krtička, Hungarin Academy of Craft and Design, Budapest, Maďarsko
2004 BcA. Peter Demek, Akademie für Bildende Künste, Mainz, SRN
2004 BcA. Radek Nivnický, Akademie für Bildende Künste, Mainz, SRN
2004 Mgr. Hana Peřinová, Faculdade de Belas artes, Lisboa, Portugalsko
2005 Viera Sobková, Ecole Supérieure d´Arts de Lorient, Francie
2005 BcA. Tomáš Skalík, Education Technological Institut of Athens, Řecko
2006 Radka Pavelová, Akademie Stuk Pieknych, Krakow, Polsko
2006 BcA. Štěpán Plátek, Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vaseo, Španělsko
2009 Lenka Votavová, L’école supérieure d’art de la ville de Lorient, Francie
2009 Pavlína Jindrová, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, Chorvatsko
2010 Jana Rinchenbachová, Universität für Angewandte Kunst Wien, Rakousko
2011 Pavlína Komoňová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Česká Republika
2011 Jiří Schlosser, Akademie für Bildende Künste, Mainz, SRN
2012 Kateřina Michálková, Akademie Stuk Pieknych, Krakow, Polsko
2012 Petr Urválek, Academy of Fine Arts in Carrara, Carrara , Itálie

ZAHRANIČNÍ STÁŽISTÉ / FORIN PARTICIPANT :
2007 Katarina Kuric (Chorvatsko), Daniel Moreira (Portugalsko)
2010 Alexandru Ciobotariu (Rumunsko)
2013 Cyril Courte (Francie)
2013 Daniela Rubino (Anglie)
2014 Martin Hreha (Slovensko)