Pavlína Komoňová
2012, 4.ročník / 4st yearJustýn / Justýn
silikon, čerpadlo na vodu / silicone, pump for water
23 cm průměr / diameter