Oldřich Morys,
2008, 1.ročník / 1st year


"Vodní prvek", plovoucí instace, sklo /
"Water component", floating instalation, glass