Oldřich Morys
2009, 2. ročník/2nd year


Profesor,500x350cm, broušená cihla
/ Professor, 500x350cm, cut brick