Kateřina Joselová
2009, 3. ročník/3rd year

Elipsa; kresba červeným laserem / Ellipse , drawing a red laser
Kyvadlo; kresba červeným laserem / Pendulum, drawing a red laser
Pole; kresba červeným laserem / field, drawing a red laser