Petr Urválek
2011, 2.ročník / 2nd yearKresba dýmovnicí / Candle draw
akce / action