Pavla Kačírková
2007, 3.ročník / 3th year"Do tohoto světa" / "To this world "
překližka, 250 x 125 cm/ plywood, 250 x 125 cm