Lenka Votavová
2007, 1. ročník / 1st year


Mezi dlaněmi/ Between palms
tělová akce s hlínou/ body action with clay