Vratislav Černý
2006, 2.ročník / 2th year

"Rampa Brno", instalace / "Ramp of Brno", installation
beton, železo / concrete, iron, Špilberk, Brno