Pavla Kačírková
2006,2.ročník / 2th year


"Pestře 2", instalace / "Gaily 2", installation
beton / concrete, Špilberk, Brno