Soňa Hubová
2007, 4. ročník / 4th year


bakalářská práce, "Pupa cucullus cucullus",
obalová fólie, životní velikost /
"Pupa cucullus cucullus", wrapping clingfilm, life size