Pavla Zdražilová
1999, 1.ročník / 1st year
Vytancované místo
"Vytancované místo" / "Danced Place"
šlapaný polotovar na výrobu střešních tašek /
downtrodden material for roof tiles
300 x 300 x 3 cm