Vojmír Křupka,
2008, 5.ročník/ 5th year


"Vodní prvek", plovoucí instace, rákos, dřevo, /
"Water component", floatinf instalation, reed, wood