Petr Urválek
2011, 2.ročník / 2nd year
Kresba kadidlem / Incense draw
tabulové sklo; instalace v sakristii klá‘tera Rosa Coeli, Dolní Kounice /
sheet glass; installation in the sacristy of of Rosa Coeli monastery, Dolní Kounice
460 x 420cm