Kateřina Joselová
2010, 3.ročník / 3rd year
Inland empire – Barva v prostoru / Inland empire – colour in space
tabulové sklo, LED pásky; průzkum možností instalace /
sheet glass, LED stripes; research of posibilities of installation
modelový prostor / model space 60 x 60 x 70cm