Pavlína Jindrová
2008, 3.ročník / 3rd year

"Skok Šárky Kašpárkové" písek sádra, 120cm x 200cm x 10cm /
"Jump Š.Kašpárkové" sand, plaster, 120cm x 200cm x 10cm