Tomáš Skalík
2006, 6.ročník, Národní galerie v Praze, Veletržní palác /
6th year, Nacional Galery in Prag, Fair palace

"Pocta", 180 x 180 x 20 cm, instalace,
iteraktivní senzory, LED diody, elektroinstalace/
"Honour", instalation, interactive senzors,
Led diods, electrainstalaion

"Závěs", instalace, iteraktivní senzory,
repro ozvučení, datový procesor, elektroinstalace,
400 x 600 x 350 cm /
"Hanger", instalation, interactive senzors,
repro soundsystem, date procesor, electrainstalaion

"Linky", instalace, iteraktivní dotykové senzory, PC, tiskárna,
datový projektor, elektroinstalace, 400 x 400 x 250 cm /
"Lines" , instalation, interacive touch senzors,
PC, printer, date projector, electroinstalation

"Průlez", instalace, iteraktivní senzory, ozvučení, datový procesor,
LED diody, elektroinstalace, 800 x 50 x 200 cm /
"Manhole", instalation, interactive senzors, sound, date procesor,
LED diods, electrionstalation

"Vlnky", instalace, iteraktivní senzory, LED diody, elektroinstalace,
750 x 130 x 150 cm /
"Weaves", instalation, interactive sensors, LED diods, electroinstalation