BcA. Matěj Řízek
2014, 6.ročník / 6th year
Prostory jinde Spaces elsewhere
skleněné trubky 240, 200, 32 cm, PVC tvarovky/ glass tubes 240, 200, 32 cm, PVC fittings
Ponava, Brno