Pavla Kačírková
2008, 4.ročník / 5th year"Litina 08", Ovce, 1:1 / "Cast iron 08" Sheep, 1:1