Radek Nivnický
2005, 6.ročník / 6th year
37°C
"37°C"
instalace / installation
topný kabel, sádra / heating cable, plaster
450 X 400 cm
instalace v hale kalírna, Zbrojovka Brno

40V
"40 V"
trafokondenzátor, kov, asfalt / condenser, metal,
asphalt

180 X 180 X 6 cm