Radka Pavelová
2008, 6. ročník/6th year
Mezitělní plastika, tavené sklo - křišál, lidské měřítko/
sculpture between body, melted glass - crystal, human scale