Peter Demek
2006, 6.ročník / 6th year

„Idy“, instalace / „Idy“, instalation
profilové železo 8 x 8 cm / iron profile 8 x 8 cm


„Idy“, instalace / „Idy“, instalation
profilové železo 2 x 2 cm, sádrokarton 200x50x800 cm /
iron profile 2 x 2 cm, plasterboard 200x50x800 cm


„Idy“, instalace / „Idy“, instalation
profilové železo 8 x 8 cm, cetris 125 x 270 x 2 cm /
iron profile 8 x 8 cm, cetris 125 x 270 x 2 cm