Kateřina Michálková
2012, 2.ročník / 2st year


Smrčina / Spruce forest
práce v lese a s lesem / work in forest with forest