Jiří Schlosser
2008, 2.ročník / 2nd year


"Vodní prvek", plovoucí instalace, kůra /
"Water component", floating instalation, crust