Radek Nivnický
2006, 7.ročník / 7th year

„Boty dolu!“ (diplomová práce)/
„Shoes down!“ (diploma work)
parkety, elektrické podlahové topení
/ parquet, electric heated floor