Vladimír Novotný
2000, 6.ročník / 6th year
Bez názvu
"Bez názvu", cihelna Jirčany u Prahy /
"Untitled", brick kiln Jirčany u Prahy
pálená cihla / bricks
500 x 450 x 250 cm