Lenka Votavová
2008, 2.ročník / 2nd year

"Litina 08", písek, sádra, 1:1 /
"Cast iron 08",sand, plaster 1:1