Anna Tomanová
2012, 2.ročník / 2st yearKaždý svého štěstí strůjcem / Each of his fortune maker
smrčina, provazy, 20m /Kaple / Chapel
smrčina, provazy, 8m