BcA. Michal Orság
2014, 6.ročník / 6th year

SNP
dřevo/ wood
Ponava, Brno