Matěj Řízek
2012, 4.ročník / 4st year


Hladina/ Water Surface
sklo, voda, vzduch, guma / glass, water, air, rubber
1200 x 600 cm