Petr Urválek
2010, 1.ročník / 1st year

Žena stokrát jinak / Womans variations
kresby hřebíkem do starých nátěrů na sklech / negative drawings in the windows
cca 15 x 25 cm, Malá Amerika