Vratislav Cerný
2005, 1.ročník / 1st year


"Ze stredu"/„From the centre“
kované železo, 60 x 60 x 2 cm / iron , 60 x 60 x 2 cm