Veronika Přikrylová
2012, 3.ročník / 3st yearMobilní posed pro praktickou ženu / Mobile hide for practical woman
ocelové trubky, MDF / steel tubes, MDF
Mobilní kancelář pro praktickou ženu / Mobile office for practical woman
ocelové trubky, MDF / steel tubes, MDF