Radka Pavelová
2007, 4. ročník / 4th year


bakalářská práce, sádra, ocelový drát, / plaster, steel wire
300 x 300 x 3 cm