Anna Tomanová
2015, 5.ročník / 5th year
Patoky
video
Záznam průzkumné plavby po třech významných brněnských tocích - Svratce, Svitavě a industriání Ponávce jejich městskou částí. Vznikla jako reakce na v současné době časté téma revitalizace vodních toků, kterým jsem se zabývala už dříve (projekt na založení nových tůní). Teď se snažím pracovat s již existujícím. Pokusila jsem se zmonitorovat a divákům ukázat současné možnosti brněnských řek a jejich okolí a to pohledem, který je mi blízký, přímo z vodní hladiny. Mění se tak pohled na město, nábřeží, ale hlavně se můžu dostat i do míst, která nejsou příliš navštěvovaná nebo jsou dokonce nepřístupná. Pohyb po těchto řekách byl i pro mě samotnou zajímavým průzkumem. A to jak ve smyslu objevování historie těchto řek a jejich úprav, nových míst a pohledů, tak ale především jejich života a života kolem nich. Během sledování fotografií a videa, které při akci vzniklo, se dá všimnout změn, které jsou spojené především s regulováním, narovnáváním, prohlubováním, zvyšováním břehů, industrializací.... Život kolem vody i v ní se pomalu vytrácí, možnosti využití běžnými obyvateli mizí, funkce jako krajinotvorného prvku se nenaplňuje...