Lenka Votavová
2012, 6.ročník / 6st year


Světlo – tělo – prostor - Žárovka / Light - body - space - bulb
60 žárovek, 25 W, kabel, dva elektrické spínače, 6 x 450 x 390 cm / 60 bulbs, 25 watts, cable, two electric switch, 6 x 450 x 390 cm