Pavlína Jindrová
2007, 2.ročník / 2nd year


„Prolezu?“, kámen, 50x50x2 cm / Will I scrape?, stone, 50x50x2 cm