Radka Pavelová
2008, 5.ročník / 5th year
"Mezi námi", sádra, lidské měřítko /
"Between us", plaster, human size