Ondřej Bělica
2015, 5.ročník / 5th year
Krasohledy/ Kaleidoscopes
Soubor 3 stromů, barevná sklíčka/ Serie of 3 trees, coloured glass
Třešňový sad, Jiráskova čtvrť, Praha/ Cherry orchard, Prague
Spolupráce s Jáchymem Danielem/ Collaboration with Jáchym Daniel