Lenka Votavová
2010, 4.ročník / 4th year
Světelné pole / Luminous field
LED pásek, ventilátor, baterka / LED strip, electric fan, battery
6 x 320 x 360 cm, Malá Amerika