Viera Sobková
2003, 1.ročník / 1st year
záznam akce
"Tělo - aura - prázdno - nic", záznam akce /
"Body - Aura - Void - Nothing", performance documentation
hlína / clay
300 x 200 x 50 cm