Hana Peřinová
2004, 6.ročník, 6th year
Bez názvu

Bez názvu

Bez názvu
"tranFORMA", instalace / "transFORMA", instalation
pryskyřice / natural resin
průměr: 10 cm / 10cm in diameter

stáž v Portugalsku / residency in Portugal