Oldřich Morys
2010, 5.ročník / 5th year

Hovory ze Španěl / Reports from Spain
videosmyčka, 00:11:12, deset cizinců představuje sebe samé četbou českého
textu napsaného autorem, kterému nerozumí /
videoloop, 00:11:12, ten no-czech-speaking people introducing themselves
by reading czech text written by author, that non of them understands

Malá Amerika