Jiří Schlosser
2009, 3.ročník / 3th year

"Vrstvy", vápenec/ " layers", limestone