Matěj Řízek
2009, 1. ročník/1st year

Mužský akt, překližka, sádra, 50 x 50 x 380 cm/
Male Act, plywood, plaster, 50 x 50 x 380 cm