Jiří Schlosser
2008, 2.ročník / 2nd year


"Litina 08", písek, sádra, průměry od 52 do 120 cm /
"Cast iron 08", sand, plaster, písek, calibres from 52 to 120 cm