Kateřina Joselová
2008, 1.ročník / 1st year

"Neúplná struktura", "Litina 08", sádra, 30 x 30 cm /
"Incomplete structure", "Cast iron 08", plaster, 30 x 30 cm"Řízená struktura", "Litina 08", sádra, 30 x 30 cm/
"Controlled structure", "Cast iron 08", plaster, 30 x 30cm


"Úplná struktura", "Litina 08", sádra, 30 x 30 cm /
"Complete structure", "Cast iron 08", plaster, 30 x 30 cm