Vratislav Cerný
2005, 1.ročník / 1st year


"Tlak sveta"/„Pressure of the world“
kované železo / iron