Hana Peřinová
2004, 6.ročník / 6th year"transFORMA", instalace / "trnsFORMA", installation
pryskyřice, průměr: 10 cm / resin, 10 cm in diameter
stáž v Portugalsku / residency in Portugal