Robert Vlasák
2003, 5.ročník / 5th year
3 x 35W
3 x 35W, instalace / "3 X 35 W", installation
sklo, voda, žárovky, elektromotory, hadice, čerpadlo /
glass, water, bulbs, electromotor, hosepipes, pump
10cm x 200 cm x 100 cm

3 x 35W
3 x 35W -detail / "3 X 35 W" - detail

3 x 35W
3 x 35W -detail / "3 X 35 W" - detail